CV đề nghị Hội Xlovakia cử bà con dự Giỗ tổ Hùng vương 2015

Kính gửi: Ban Chấp hành Hội Người VN Xlovakia

Ủy ban NN về Người VN ở NN dự kiến tổ chức đoàn đại biểu kiều bào tiêu biểu về dự Giỗ tổ Hùng Vương năm 2015 từ ngày 20 đến 28/4/2015. Chương trình gồm: Dâng hương tại Đền Quốc mẫu Âu cơ, Đền Quốc tổ Lạc Long Quân và Đền thờ Vua Hùng (Phú Thọ), thăm tỉnh Nghệ an; Hà tĩnh và Quảng bình (thăm Làng Sen Quê Bác, thăm viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, di tích lịch sử Truông Bồn, Ngã ba Đồng lộc và Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du...).

Đại sứ quán VN tại Xlovakia đề nghị Quý Hội giới thiệu trước ngày 27/03/2015 một (01) đại biểu kiều bào tiêu biểu đại diện cho bà con Xlovakia về nước tham dự chương trình. Thông tin của đại biểu gồm: Họ và tên; quốc tịch, chức vụ trong Hội đoàn (nếu có), nghề nghiệp, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ nơi ở, địa chỉ email, số điện thoại liên lạc tại Xlovakia và tại Việt nam. Đại biểu tự túc vé máy bay đi - về, Ban tổ chức đài thọ kinh phí ăn, ở, đi lại trong thời gian diễn ra chương trình.

Chương trình chi tiết sau khi Ủy ban thông báo, ĐSQ sẽ thông tin đến bà con được giới thiệu về.

ĐSQ xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Hội./.

Bratislava, ngày 17 tháng 3 năm 2015
TL. ĐẠI SỨ
Tham tán Công sứ
Đặng Thị Lê Thanh

Xem bản gốc