Hồi phục kiểm tra tại biên giới Áo-Slôvakia 02.06-01-07.2008

Từ thứ hai lại hồi phục kiểm tra tại biên giới Áo-Slôvakia

Bratílava 31. 05 theo (SITA)- từ ngày 2. 06 đến 01. 07 trong mối liên quan đến giải vô địch bóng đá châu Âu tại Áo và Thụy Sỹ sự kiểm tra Read more ...

THAY ĐỔI MỚI VỀ LUẬT KINH DOANH CÁ THỂ (živnostenský zákon)

THÔNG BÁO KHẨN

Để hoà hợp cùng với các chính sách chung về hoạt động kinh doanh cá thể trong cộng đồng chung châu Âu, cộng hoà Slovakia đã đưa ra những thay đổi quan trọng tronRead more ...

Slovakia vào Schengen

Liên minh châu Âu đã làm bước quan trọng tới vấn đề mở rộng chín nước thành viên khu vực Schengen tự do đi lại vô kiểm dọc biên thêm Slôvakia và Séc. „Chúng ta đã mở được cánh cửa lý tưởng vàRead more ...

Chức năng và nghĩa vụ của lãnh sự danh dự của Slovakia

Lãnh sự danh dự, trên cơ sở công ước Viên và sự phù hợp công ước này cùng phát sinh trong khuôn khổ lãnh sự khu vực. Các hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học vàRead more ...

Thị thực xuất nhập cảnh đối với công dân Slovakia

Với sự hội nhập CH Slôvakia vào liên minh châu Âu công dân nước này được quyền đi lại tự do trong khuôn khổ các nước thành viên, giống như công dân các quốc gia còn lại của liên minh này. Nghĩa là hRead more ...

*1* | 2