Địa chỉ liên hệ

Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Slovakia
Address: Roľnícka 142, 831 07 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 43639424
Fax: +421 2 43639425
URL: http://congdongvietnam.eu
Email: congdong@congdongvietnam.eu


Cảm ơn Ing. Lê Hồng Quang về ý tưởng và nội dung các chương mục.
Cảm ơn CK Viba.Air cho mượn subdomain trong thời gian thử nghiệm.
Cảm ơn Mgr. Võ Đăng Hoài Phương về nội dung các chương mục.
Cảm ơn Ing. Nguyễn Viết Thái về thiết kế tranh.
Cảm ơn Mgr. Nguyễn Việt về bài phỏng vấn Ông Smatana Karol.
Cảm ơn Ing. Nguyễn Kim Đăng, PhD. về phần dịch trang web cộng đồng giữa tiếng Slovak và tiếng Việt.
Cảm ơn bạn bè gần xa nhiệt tình cung cấp tư liệu, ảnh và đóng góp ý kiến xây dựng.
Kính mong quí bạn bè gần xa đóng góp thêm để chúng ta có trang web phong phú hơn.