Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Slovakia

Địa chỉ: Dunajska 15, 81108 Bratislava, Slovakia

Tel: +421 2 5245 4263
Fax: +421 2 5245 4273
Email: vnembassy_sk@yahoo.com

Đại sứ quán làm việc hàng ngày:
Sáng từ: 8h30 - 12h
Chiều từ: 14h - 17h

Phòng Lãnh sự làm việc các ngày thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần:
Sáng từ: 9h30 - 12h
Chiều từ: 14h - 17h