THAY ĐỔI MỚI VỀ LUẬT KINH DOANH CÁ THỂ (živnostenský zákon)

THÔNG BÁO KHẨN

Để hoà hợp cùng với các chính sách chung về hoạt động kinh doanh cá thể trong cộng đồng chung châu Âu, cộng hoà Slovakia đã đưa ra những thay đổi quan trọng trong tổ chức và quản lý các hoạt động kinh doanh cá thể, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến quản lý các hoạt động kinh doanh của những doanh nghiệp mà chủ sở hữu là người nước ngoài. Điều này có nghĩa là liên quan trực tiếp đến những người Việt Nam kinh doanh tại Slovakia.

Bộ luật về kinh doanh cá thể số 455/1991 Zb., ban hành ngày 2 tháng 10 năm 1991, đã được sửa đổi và những sửa đổi đó có hiệu lực pháp lý kể từ ngày 01.10.2007.

Trong bộ luật này có rất nhiều thay đổi, trong khuôn khổ của thông báo này không thể nêu hết được, nhưng những vấn đề khẩn cấp liên quan đến người Việt Nam xin được thông báo và đề nghị những cá nhân có liên quan nếu chưa thực hiện cần thực hiện ngay như sau:

Những người Việt Nam sang Slovakia cư trú với mục đích kinh doanh, hiện đang có cư trú ngắn hạn (dlhodobý pobyt – hay prechodný pobyt) vì mục đích kinh doanh nếu chưa đăng ký kinh doanh tại toà án thương mại (obchodný register súdu) thì phải khẩn trương đăng ký ngay. Hạn đến hết ngày 31.12.2007 nếu chưa đăng ký, phòng thương mại khu vực (živnostenský úrad) sẽ lập tức huỷ giấy phép đăng ký kinh doanh. Như vậy sẽ đồng nghĩa với huỷ cư trú của người đó (bởi vì sang cư trú vì mục đích kinh doanh, mà kinh doanh không còn thì lập tức không còn cư trú nữa).

Xin nhấn mạnh rằng việc này chỉ liên quan đến những người có cư trú ngắn hạn (dlhodobý pobyt – hay prechodný pobyt), không liên quan đến những người có cư trú lâu dài (trvalý pobyt) hay những người có quốc tịch Slovakia.

Để đăng ký được tại toà án thương mại cần phải có những giấy tờ sau:
1. Phải trình giấy phép kinh doanh mới, như vậy phải đổi giấy kinh doanh (živnostenský list) cũ, việc đổi này là bắt buộc, phòng thương mại khu vực sẽ thực hiện việc đổi này và không mất lệ phí.
2. Nếu sang Slovakia chưa được 6 tháng thì phải xin 2 giấy chứng nhận không phạm tội của Việt Nam và của Slovakia. Nếu đã sang quá 6 tháng thì chỉ cần 1 giấy của Slovakia.
3. Hợp đồng thuê trụ sở kinh doanh, thông thường người Việt lấy nơi ở làm trụ sở, trình giấy thuê nhà đó.
4. Lệ phí đăng ký vào toà (kolok) là 5.000,-Sk cho giấy kinh doanh cá thể.
5. Đơn xin đăng ký phải lấy đúng mẫu của toà, mẫu đơn gồm 17 trang, chưa kể phụ lục, mà phải nộp đủ, nếu thiếu bất kỳ trang nào đều không hợp lệ. Phải điền chính xác. Toà chỉ cho phép khiếu lại 1 lần (tức là sửa lại 1 lần), nếu vẫn bị sai thì phải làm lại từ đầu. Nghĩa là phải mất 5.000,-Sk lệ phí nữa.
6. Thời gian đổi giấy kinh doanh mất 1 tuần, thời gian đăng ký vào toà 1 tuần, nhưng phải đợi thư bảo đảm có thể cả 1 tuần nữa mới biết được là có đăng ký được hay không. Đề nghị những trường hợp chưa làm phải thật khẩn trương đăng ký ngay.

Ngoài ra đề nghị tất cả các doanh nghiệp, tránh bị phạt vì những điều không đáng có, phải đăng ký nơi kinh doanh (prevádzkareň) tại phòng thương mại, phòng thuế khu vực; nơi kinh doanh phải liêm yết đầy đủ các số liệu về doanh nghiệp của mình như tên doanh nghiệp, địa chỉ, ICO, DIC hay IC DPH, ngày giờ bán hàng, ai chịu trách nhiệm, số điện thoại… Trên đầu giấy của máy bán hàng cũng phải ghi đầy đủ tên doanh nghiệp, địa chỉ, ICO, DIC hay IC DPH, số giấy phép kinh doanh…, nếu công ty phải ghi thêm công ty đăng ký ở toà thương mại nào, Oddiel: Sro, Vložka číslo … /…

Những điều gì chưa rõ, đề nghị liên lạc theo số điện thoại sau:
Mobil.: 0905 734 215 hoặc 0903 729 824
Tel./fax: 02/ 4425 0111
Email: theluc4@gmail.com

Bratislava, ngày 28.11.2007
Phó chủ tịch Hội (Đã ký) Ts. Ngô Thế Lực