Thư viện ảnh của Cộng đồng Việt Nam tại Slovakia

by: Webmaster
Trở lại trang Cộng đồng Việt Nam tại Slovakia

Home > 2009.12.16 - Chu tich CHXHCN VN Nguyen Minh Triet tham chinh thuc SK