Góp ý Bộ Luật Dân sự Việt nam

Kính gửi: BCH Các Hội, Đoàn người Việt nam tại Slovakia

Liên quan đến kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi), Đại sứ quán Việt nam tại Xlovakia xin thông tin đến Ban chấp hành các Hội Đoàn người Việt nam tại Xlovakia kế hoạch của Chính phủ để phổ biến trong toàn thể bà con kiều bào ta tại Xlovakia tham gia góp ý Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi).

Đại sứ quán đề nghị Ban chấp hành các Hội đoàn tổ chức cho bà con đóng góp ý kiến và gửi ý kiến đóng góp về Đại sứ quán qua địa chỉ: vnembassy_sk@yahoo.com hoặc về Bộ Tư pháp qua hộp thư điện tử: boluatdansu@moj.gov.vn

Thời hạn góp ý trước ngày 25/3/2015.

ĐSQ xin gửi kèm công văn bản Dự thảo Bộ Luật Dân sự và Quyết định 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề cần góp ý để bà con tham khảo.

Đại sứ quán Việt nam tại Slovakia xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ban chấp hành các Hội, Đoàn.

Bratislava, ngày 9 tháng 3 năm 2015
TL. ĐẠI SỨ
Tham tán Công sứ
Đặng Thị Lê Thanh

Xem bản gốc

DT BLDS lay y kien nhan dan
Vấn đề trọng tâm góp ý Bộ luật dân sự