Thông báo tham dự giải báo chí

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM Tại Slovakia
Kính gửi: Các Hội, Đoàn người Việt nam tại Slovakia
(xem bản gốc tại đây)
(công văn)

Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tổ chức Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ nhất dành cho lĩnh vực báo chí, nhằm ghi nhận và tôn vinh những tác giả và tác phẩm báo chí trong công tác thông tin đối ngoại năm 2014.

Đại sứ quán xin thông báo đến BCH các Hội, Đoàn người Việt nam tại Xlovakia để thông báo đến bà con kiều bào hưởng ứng và gửi tác phẩm về tham dự Giải thưởng. Đại sứ quán xin gửi kèm theo đây ''Thông báo về việc gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ nhất năm 2014 (lĩnh vực báo chí) để bà con tham khảo.

Thời hạn gửi bài dự thi trước ngày 31/3/2015.

Đại sứ quán xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của BCH các Hội, đoàn./.

Bratislava, ngày 26 tháng 2 năm 2015
T.L. Đại sứ
Tham tán Công sứ
Đặng Thị Lê Thanh