Thông báo của Đại Sứ Quán Việt Nam tại Slovakia

Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Bratislava, Slovakia thông báo


Địa chỉ: Dunajská 15, 81108 Bratislava, Slovakia


Tel: (421-2) 5245 4263
Fax: (421-2) 5245 4273
Email: vnembassy_sk@yahoo.com

Đại sứ quán làm việc hàng ngày:
Sáng từ: 8h30 - 12h
Chiều từ: 14h - 17h

Phòng Lãnh sự làm việc các ngày thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần:
Sáng từ: 9h30 - 12h
Chiều từ: 14h - 17h


Trang web chính thức của Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Slovakia


(Tham tán, phụ trách Cộng đồng người Việt, Nguyễn Ngọc Bình, 22.02.2011)