Quyên góp giúp đỡ đồng bào Việt Nam.

Chia sẻ với những mất mát to lớn do lũ lụt trong thời gian vừa qua, Cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia đã quyên góp và gửi về giúp đỡ đồng bào miền Trung.

Sau đây là danh sách các đơn vị ở Slovakia quyên góp và đã gửi về Việt Nam:

Hội Phụ nữ Slovakia: 567,-Eur.
Anh em quê miền Trung tại Bratislava: 2.500,-Eur
Chi hội Kosice: 2.145,- Eur
Chi hội Nitra - Topolcany: 1.000,-Eur
Chi hội Komarno: 910,-Eur

Tổng cộng: 7.112,-Eur

Bratislava, 1.11.2010
Ban biên tập.
__________
Ban Biên tập xin đính chính bản thông báo các đơn vị của Cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia quyên góp giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt tại Miền Trung của Việt Nam, trong đó số tiền 2.145,-Eur của Chi hội Người Việt Nam tại Slovakia là không đúng. Số tiền đóng góp đó là của Thành hội phụ nữ Kosice và hội Thanh niên Kosice và miền Đông Slovakia.

Ban biên tập xin thành thật cáo lỗi.
24.12.2010