Hồi phục kiểm tra tại biên giới Áo-Slôvakia 02.06-01-07.2008

Từ thứ hai lại hồi phục kiểm tra tại biên giới Áo-Slôvakia

Bratílava 31. 05 theo (SITA)- từ ngày 2. 06 đến 01. 07 trong mối liên quan đến giải vô địch bóng đá châu Âu tại Áo và Thụy Sỹ sự kiểm tra tại đường biên CH Áo sẽ được phục hồi lại. Mục đích của hành vi này nhằm tránh bỏ khả năng hiện diện của những cổ động viên nguy hiểm. Theo báo cáo của bà Vladimíra Hrebenáková từ phòng thông tin bộ nội vụ thì trong thời gian này chỉ có thể đi sang Áo được qua các cửa khẩu chính thức. Bà ta còn nhắc: Muốn đi qua được các cử khẩu này dĩ nhiên phải có chứng minh thư hay hộ chiếu hợp lệ.

Phỏng dịch Mgr. Viet Nguyễn