Chức năng và nghĩa vụ của lãnh sự danh dự của Slovakia

Lãnh sự danh dự, trên cơ sở công ước Viên và sự phù hợp công ước này cùng phát sinh trong khuôn khổ lãnh sự khu vực. Các hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học và quan hệ thể thao của CH Slôvakia với quốc gia đối tác, trong đó có:
A, giúp đỡ phát triển quan hệ pháp nhân và tiểu nhân CH Slôvakia với đối tác của họ:
B, Giúp đỡ tổ chức kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa, khoa học va các hoạt động khác mà cơ quan Slôvakia tổ chức với mục đích quảng bạ đất nước:
C, Cộng tác với cơ quan ngoại giao cùng tổ chức viếng thăm chính thức từ trong nước và bảo đảm các hoạt động khác của cơ quan ngoại giao:
D, Giúp đỡ các cán bộ khoa học, văn nghệ sĩ, nhà báo, thày cô giáo, giảng viên, sinh viên và những hãng thông tấn CH Slôvakia khi họ cư trú trong khu vực hoạt đông của lãnh sự:

Lãnh sự danh dự bảo đảm lợi ích cá thể và pháp nhân, bảo vệ họ trong khuôn khổ lãnh sự khu vực CH Slôvakia cung cấp, giúp đỡ và ủng hộ cá thể trên với giới hạn cho phép của luật pháp quốc tế: theo quy định của bộ kể cả thông tri về lệ phí hành chính, thi hành đồng thời với cơ quan ngoại giao những dữ kiện lãnh sự trong đó có:
A, Giúp công dân CH Slôvakia khi găp khó khăn, chủ yếu trong trường hợp tai nạn, ốm đau, thương tật, mất cắp giấy tờ hay tiền bạc:
B, Cung cấp thông tin cho công dân CH Slôvakia về các quy định pháp lý phổ thông và thói quen, phong tục tập quán địa phương để họ có nền tảng xác định ở quốc gia sở tại:
C, Bảo đảm giúp đỡ hồi hương, khi bị tù giam, trao trả tù nhân và tử vong của công dân CH Slôvakia:
D, Đề đạt biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi và tài sản của công dân CH Slôvakia:
E, cung cấp mẫu in cho người đệ đơn xin thị thực, giấy tờ du lịch, chứng nhận giá thú:
F, công chứng thực thị chữ ký, bản sao và bản in:
G, cung cấp viện trợ cho tầu thủy và máy bay Slôvakia:

Lãnh sự đại diện ủng hộ sự phát triển mối quan hệ song phương với các quốc gia chấp thuận, phổ biến rộng rãi các thông tin về CH Slôvakia trong khuôn khổ khu vực lãnh sự, chính là:
A, thông báo cho các cơ sở kinh doanh ở những nước chấp thuận về điều kiện cơ bản kinh doanh tai Slovakia và khả năng đầu tư trên lãnh thổ CH Slovakia:
B, thông báo cho công dân nước khác về khả năng du lịch vào Slovakia, về tập quán địa phương, điều kiện xin thị thực, xong không cấp:
C, mở rộng thông tin tuyên truyền CH Slôvakia, phát triển thông tin về kết quả, thành tựu khoa học, kỹ thuật, kinh tế, du lịch, văn hóa và thể thao.

(Cập nhật 11.2007)