:: Cộng hòa Slovakia :: Cộng hòa Liên bang Đức
  :: Cộng hòa Séc :: Cộng hòa Hungary
  :: Cộng hòa Balan :: Cộng hòa Bulgaria
 
 
© Cong dong Viet Nam tai Slovakia